Najčešća pitanja o Krav Magi


 1. PO ČEMU SE KRAV MAGA RAZLIKUJE OD DRUGIH BORILAČKIH VEŠTINA?
 2. Krav Maga je posebna i različita po mnogo čemu. U Krav Magi nema atraktivnih poteza, kata i pokreta koji nisu praktični. Krav Maga je bazirana na naučnim principima pod kojima funkcioniše ljudsko telo ( u pogledu refleksa, obrade informacija iz spoljašnjeg okruženja, reakcije na stres i sl.).
  Krav Maga ugrađuje poseban mentalni sklop koji jača borbeni duh i priprema polaznike na psihološki aspekt nasilnih sukoba.Ovo se postiže primenom posebnih metoda u treningu svojstvenih samo Krav Magi.
  Psihološka priprema na umor, povredu, smanjenu sposobnost borbe i različite ambijentalne i fizičke uslove i iznenadne napade tzv.trening pod stresom je ono što što izdvaja Krav Maga iz plejade drugih veština.
  U treningu se primenjuju iskustva iz realnih životnih situacija i u tzv. scenario treningu , gde se nastoji da se verodostojno simuliraju nasilni sukobi koji se mogu svakodnevno desiti.
  Međutim, ono što pravi najveću razliku je praktičnost i surova priroda Krav Maga uz primenu najjednostavnijih i prirodnih pokreta. Prava borbena vrednost je dokazana bezbroj puta a znanja Krav Maga su spasila nebrojeno života.
 3. KOJE SU KORISTI OD TRENIRANJA KRAV MAGA?
  Koristi od treniranja Krav Maga su mnogobrojne i sledeće:

  • Kondicija / Smanjenje telesne težine – Principi i pokreti Krav Mage su bazirani na prirodnim pokretima čoveka. Trening Krav Maga zbog raznovrsnih kratkotrajnih i dugotrajnih napora, raznovrsnih kretanja različitih pravaca i intenziteta i angažovanja celokupne muskulature razvija gotovo sve komponente kondicije, što za razultat ima znatno povećanje iste. Tipični Krav Maga trening može sagoreti do 800 kalorija i ubrzati metabolizam za sledeća 4 sata.
  • Samoodbrana – Kada se novorazvijene komponente kondicije, posebno snaga, upotrebe kroz Krav Maga u samoodbrambenoj situaciji protiv slabih tački protivnika, rezultati mogu biti neverovatni. Naglašavajući da mogu da se odbrane imaće za rezultat povećanje samopouzdanja, a samopouzdanje je nekad dovoljno da odvrati napad.
  • Samopouzdanje – Za mnoge ljude samopouzdanje ne dolazi prirodno ali se može razviti za vreme određenog vremenskog perioda. Kako studenti budu postepeno ostvarivali svoje ciljeve kroz Krav Maga rašće i njihov nivo samopouzdanja. Trening će pomoći vežbačima da se prevaziđe paraliza , naučiće kako da kanališu strah, paniku i dr.
  • Smanjenje stresa – Savremeni tempo života neumitno vodi do povećanja različitih oblika stresa. Kako je fizička aktivnost najbolja brana stresu, Krav Maga u potpunosti ostvaruje ulogu aktivnog reduktora stresa putem aktivnog vežbanja ali i grupne interakcije, kao svojevrsnog vida socijalizacije, što samo pospešuje ulogu reduktora stresa.Vežbači će već na prvim treninzima osetiti značajno olakšanje, dug će se na duži vremenski period osećati preporođenim, a sopstvena dostignuća i pomeranje granica će izazvati ličnu satisfakciju i ukloniti probleme i nelagodnosti izazvane stresom.
  • Povećanje koncentracije – Neprestana potreba obazrivosti i potpune kontrole nad pokretima posebno prilikom vežbanja sa partnerom uz neophodnu fokusiranost prilikom usvajanja i izvođenja pokreta kako bi se zadovoljili tehnički zahtevi zahvata i udaraca, značajno povećavaju sposobnost koncentracije i to ne samo na pravilno izvođenje radnje, već i na na sposobnost odvajanja bitnog od nebitnog kao i sposobnost usmeravnja pažnje na konačni cilj što ima višestruke efekte na svakodnevno obavljanje poslova pojedinaca, na rad, učenje i odnos s ljudima.
 4. KOJI NIVO KONDICIJE JE POTREBAN ZA POČETAK TRENIRANJA?
  Kakav god da je Vaš nivo kondicije, možete učestvovati na Krav Maga treninzima.Trening može biti izazovan, ali je sve dizajnirano tako da unapredi Vašu kondiciju. Treninzi na početnim nivoima Krav Maga su dizajnirani tako da postepeno vode ka povećanju fizičkih kapaciteta vežbača. Vremenom će se Vaša snaga i izdržljivost povećavati kroz učestvovanje u borbenim igrama, drilovima i radu na fokuserima, tako da ćete vrlo brzo primetiti poboljšanje svoje fizičke spreme.
 5. DA LI JE NEOPHODNO ISKUSTVO U BORILAČKIM VEŠTINAMA?
  Ne. Iskustvo može biti poželjno i omogućiti brži napredak jer su određene veštine poznate i usvojene, međutim isto tako može biti prepreka jer, zbog jedinstvene prirode Krav Maga, tehnike koje ste ranije naučili mogu biti potpuno drugačije, te ćete provesti dosta vremena u odvikavanju od tehnika i aspekata drugih borilačkih veština. Suština je da svi kreću od početka. Ovakav pristup će omogućiti izgradnju jakih temelja i kod iskusnih i kod neiskusnih vežbača, koji će kasnije omogućiti napredovanje kroz sistem.
 6. KOLIKO DUGO TREBA DA TRENIRAM PRE NEGO ŠTO BUDEM SPOSOBAN/NA DA SE ODBRANIM?
  Krav Maga za razliku od većine drugih borilačkih veština je sistem koji se jako brzo usvaja, delom zbog toga što je dizajniran za brzo i efikasno uvežbavanje ljudi. Za osobu prosečnih fizičkih sposobnosti uglavnom je potrebno tek nekoliko meseci pre nego što se primeti značajan napredak. Kao što smo rekli, cilj Krav Maga je da sačuva Vaš život. Vrlo je verovatno da ćete već na prvom treningu naučiti nešto što Vam može spasiti život.
 7. DA LI JE KRAV MAGA DOBRA IDEJA ZA ŽENU?
  DA, DA, DA! Krav Maga daje pruža slabijim i sitnijim osobama prednost u realnim uličnim situacijama u odnosu na krupnije i jače protivnike.Žene su vrlo često meta različitih napada, od nasilja u porodici, preko pljački do napada seksualne prirode. Za razliku od drugih borilačkih veština, prednost Krav Maga je u tome što ženama ugrađuje samopouzdanje i daje znanja zbog kojih nikada neće biti deo statistike.
 8. DA LI ĆE ME KRAV MAGA UČINITI NASILNIM?
  Krav Maga je samoodbrambeni sistem. Konstantno naglašavamo razliku između ofanzivnog i defanzivnog ponašanja. Vežbači shvataju da je izbegavanje uvek najpoželjniji ishod, da Krav Maga ima potencijal da ozbiljno povredi i da tuče i nasilničko ponašanje nisu prihvatljivi oblici ponašanja . Često dolazi do toga da se iz nesigurnosti prelazi u želju za dokazivanjem. Međutim, uz samopouzdanje koje Krav Maga ugrađuje, fizičke izazove koje pružamo na treningu i zdrave načine redukcije stresa, vežbači nemaju potrebu za učestvovanjem u fizičkim sukobima.
 9. DA LI POSTOJI MOGUĆNOST POVREDE?
  Krav Maga je bezbedna koliko i svaka druga borilačka veština. Krav Maga je borilački sistem, tako da je mogućnost povrede uvek prisutna. Međutim, ne praktikujemo bol kao trening alat i reper uspešnosti treninga. Tu smo da treniramo i da napredujemo, a ne da se povređujemo. Naša politika bezbednosti stavlja pred praktikante i instruktore obavezu neprestane brige za zdravlje i bezbednost na treningu u svakom aspektu, što u najvećoj meri rezultira okruženjem u kome su povrede retkost.

Originalan tekst možete pogledati na: http://kravmaga.rs/?page_id=595

 

Add BANJICA
Brzi linkovi